مشخصات صاحب امتیاز فروشگاه :

صاحب امتیاز : پیمان میرزاآقایی قاضی محله

آدرس : تهران-شهرک ولیعصر-خ سپیده شمالی-ک صنوبر چهارم-مجتمع عقیق شرق -پلاک 2

تلفن : 09199009546

پست الکترونیکی : cartio@gmail.com


آمــــار فروشگاه